• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ازاده نعمت الهی

دکتر ازاده نعمت الهی

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور

تلفن: 03132216971

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی