• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ابوالقاسم تدین

دکتر ابوالقاسم تدین

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ آمادگاه ساختمان داریوش شماره 113

تلفن: 03132227505

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح