• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر بختیار خدادادی

دکتر بختیار خدادادی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، آمادگاه ،جنب جامکو،مجتمع بهبود

تلفن: 03132226654

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247