• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر اکبر بهداد

دکتر اکبر بهداد

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی ،جنب بیمارستان سینا،

تلفن: 03132202452

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح