• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حسن نورالهی

دکتر حسن نورالهی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، دروازه شیراز چهارباغ بالا جنب آزمایشگاه کخ ساختمان اسکان طبقه اول ،ت 042016

تلفن: 03136610240

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح