• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حکیمه مرادی مطلق دورکی

دکتر حکیمه مرادی مطلق دورکی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خ شمس آبادی، چهاراه قصر ساختمان زرین

تلفن: 03132345796

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح