• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حمید افقری

دکتر حمید افقری

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، خیابان شمس آبادی

تلفن: 03132236035

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح