• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر بهمن خیرخواهی

دکتر بهمن خیرخواهی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اصفهان، اول فردوسی ،مجتمع پزشکی فردوسی

تلفن: 03132221425

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح