• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ابوالقاسم صادقی نژاد

دکتر ابوالقاسم صادقی نژاد

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: سبزوار خیابان اسد ابادی 18 - جنب اورژانس حشمتیه - ساختمان پزشکان - مطب دکتر ابوالقاسم صادقی نژاد

تلفن: 051-44229120 051-44236454

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی