• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر رها نور افشار

دکتر رها نور افشار

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: سبزوار .خ اسد ابادی ساختمان حکیم

تلفن: 44244055

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی