• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر قربانی حجت ا...

دکتر قربانی حجت ا...

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: خ کاشفی- کاشفی 10

تلفن: 44245999

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی