• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ابوالفضل برابادی

دکتر ابوالفضل برابادی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: سبزوار خ اسرار شمالی کلینیک دکتر سهرابی

تلفن: 44237173

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح