• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سعید محمد کشته گر

دکتر سعید محمد کشته گر

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: زاهدان -خیام -ساختمان پزشکان میلاد

تلفن: 3333320

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی