متخصص جراحی " />
  • پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر قاسم اصغری شیخی

دکتر قاسم اصغری شیخی

تخصص: متخصص جراحی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: زاهدان نرسیده به میدان مشاهیر ساختمان پزشکان الزهر

تلفن: 2450113

بیمارستان ها:

وب سایت: : www.behmasir.ir/Business/Display/8857

معرفی پزشک :

متخصص جراحی