• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر زهره فروتن

دکتر زهره فروتن

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: زاهدان-خیام روبروی مرکز جراحی شفا ساختمان پزشکان مرکزی

تلفن: 2434321

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی