• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فاطمه سادات صدر الادبایی

دکتر فاطمه سادات صدر الادبایی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: زابل چهارراه دکترا جنب ازمایشگاه دکتر احمدی

تلفن: 2236101-0542 -

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247