• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مصطفى محسنى

دکتر مصطفى محسنى

تخصص: جراحى انواع تومور هاى مغزى و انواع ضایعات ستون فقرات و دیسک آقا سابقه کاری: 32 سال

میزان رضایت مندی بیماران(رای 13 نفر)

نشانی مطب: پل سید خندان جنب بیمارستان رسالت ساختمان پزشکان 28

تلفن: 22861346

بیمارستان ها:

معرفی پزشک :

عضو هیئت علمى دانشگاه شهید بهشتى شاغل در بیمارستان مهراد