• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر پروین محمدی

دکتر پروین محمدی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: آدرس مطب : اهواز خیابان سلمان فارسی، خیابان خوانساری، ساختمان پزشکی مهرگان

تلفن: 32217540

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی