• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر اسماعیل مشهدی زاده

دکتر اسماعیل مشهدی زاده

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: اهواز خیابان سلمان فارسی بین حافظ و نوذر ساختمان هیوند

تلفن: 0611-2221985

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی