• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر طاهره هاشم

دکتر طاهره هاشم

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 43 نفر)

نشانی مطب: 0812513540

تلفن: 081-2517545 081251350

بیمارستان ها:

معرفی پزشک :

متخصص جراح عمومی