• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر بهرام چهرازی

دکتر بهرام چهرازی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: اهواز 1- خیابان نادری، خیابان سعدی، مجتمع پزشکی مهر، طبقه دوم (روزهای زوج) 2- کیانپارس، خیابان 4 شرقی، مجتمع پزشکی پاستور (یکشنبه و سه شنبه)

تلفن: 33920735 : 32230480

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی