• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر سیما مسیحی

دکتر سیما مسیحی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اهواز خیابان سلمان فارسی - بین حافظ و فردوسی

تلفن: 061- 32211522

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

 جراح عمومی