• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر عبدالحسن طلائی زاده

دکتر عبدالحسن طلائی زاده

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اهواز خیابان سلمان فارسی، نبش کتانباف، مجتمع پزشکی کارون

تلفن: 32212669

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی