• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر عزیز دستگیر

دکتر عزیز دستگیر

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 5 نفر)

نشانی مطب: اهواز خیابان بنی هاشم ،نبش خیابان زینب(س)، جنب داروخانه جالینوس

تلفن: 33783659

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247