• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمدحسن حافظی

دکتر محمدحسن حافظی

تخصص: جراحئ عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اهواز نادری- نبش مسلم

تلفن: 32218034

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی