• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمود جلودار زاده

دکتر محمود جلودار زاده

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اهواز نادری - بین خیابان حافظ و فردوسی - مجتمع پزشکی پارس

تلفن: 61-32212444

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247