• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمود فی اله جهرمی

دکتر محمود فی اله جهرمی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: اهواز خیابان سلمان فارسی، نبش کتانباف جنوبی

تلفن: 32228888

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی