• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مسعود فاطمی اردکانی

دکتر مسعود فاطمی اردکانی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اهواز خ سلمان فارسی-مجاور خ سعدی-طبقه بالای داروخانه رازی

تلفن: 32223353

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی