• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر آنالی محسنی آزاد

دکتر آنالی محسنی آزاد

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: بوشهر_خ سنگی_روبرو بسیج مرکزی

تلفن: 33540788

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی