• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر میترا فتحعلی پورقره بلاغ

دکتر میترا فتحعلی پورقره بلاغ

تخصص: جرلاح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: بوشهر_خ امام خمینی _روبروی خ فاطمیه _مجتمع درمانی محمدرسول الله

تلفن: 33534563

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی