• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر میترا فتحعلی پورقره بلاغ

دکتر میترا فتحعلی پورقره بلاغ

تخصص: جرلاح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 4 نفر)

نشانی مطب: بوشهر_خ امام خمینی _روبروی خ فاطمیه _مجتمع درمانی محمدرسول الله

تلفن: 33534563

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247